De fleste tror, at de ved præcis, hvad en elektriker laver. Men skal det forklares mere i dybden, så er det de færreste, der kan remse almindelige arbejdsopgaver for en elektriker op.

En elektriker kan faktisk lave mange forskellige former for arbejde efter endt uddannelse. Her kan du blive klogere på, hvad en elektriker egentlig laver til daglig.

hvad laver en elektriker

Hvad er en elektriker?

En elektriker er en person, der har taget elektrikeruddannelsen. Her er man blevet undervist i den teoretiske del om elinstallationer. Den obligatoriske praktik har givet en masse erfaring med forskellige løsninger.

Hvad du helt konkret kommer til at have med at gøre til dagligt efter endt uddannelse, er dog i høj grad op til dig.

Under uddannelsen til elektriker vil du have mulighed for at tage forskellige moduler, der afgør, hvilke områder du specialiserer dig i under uddannelsen. Det er muligt at specialisere sig indenfor eksempelvis robotter til industrien, alarmer eller automatik. Det er derfor op til den enkelte, hvor elektrikeruddannelsen fører en hen.

Hvorfor er det vigtigt med professionelle elektrikere?

De elektriske installationer, du vil arbejde med som elektriker, er ofte ikke synlige for det blotte øje. Installationerne er oftest gemt væk, men de er afgørende for, at samfundet og det almindelige menneskes hverdag kører optimalt. Går du ikke selv lidt i panik, hvis strømmen pludselig går?

Strøm kan også være livsfarligt i de forkerte doser, og forkerte installationer kan føre til risiko for brand og kortslutning. Det er derfor vigtigt, at du har forståelse for både arbejdet, har helt styr på lovgivning og sikkerheden og kan arbejde meget omhyggeligt.

Hvor arbejder en elektriker?

Som uddannet elektriker er der rigtig mange spændende ting, du vil kunne lave til hverdag. Du kan blive ansat ved blandt andet elinstallatører, elselskaber, industrivirksomheder og kraftvarmeværker.

Her vil du kunne arbejde som almindelig elektriker, industrielektriker og flere former for montør. Der er derfor mange forskellige muligheder for spændende elektrikerjobs.

Har du mere lyst til at gå i andre retninger? Du kan som elektriker også tage skridtet selv og blive enten projektleder, chef eller måske selvstændig med egen virksomhed. Det er for dig, der har en leder i maven.

Helt generelt vil du arbejde med at installere og reparere forskellige former for elektriske anlæg. Det er dog dig, der afgør hvilke former for elektriske anlæg, du ønsker at beskæftige dig med.

Typiske arbejdsopgaver som elektriker

Der er bestemte arbejdsopgaver, du ofte vil håndtere som elektriker. Disse indbefatter:

  • Lave forskellige former for elinstallationer
  • Installere og vedligeholde systemer og udstyr
  • Dokumentere arbejdet løbende

Ofte vil det praktiske arbejde bestå af at føre ledninger, sætte lamper, stikkontakter og andet op i forskellige former for bygninger. Her skal du have helt tjek på lovgivningen på området. Det er vigtigt, så arbejdet udføres korrekt og efter forskrifterne samt overholder El-Sikkerhedsloven.

Hvad kræver det for at blive elektriker?

Hvis du drømmer om at blive elektriker, er det vigtigt at du både har hovedet skruet rigtig på og er ferm med en skruetrækker. Du vil opleve en kombination af praktisk arbejde og brug af teori og erfaring til at løse opgaverne i hverdagen som elektriker.

Det er en fordel, hvis du har en naturlig interesse for matematik og elektronik, som du vil komme i berøring med under både uddannelsen og arbejdet.

Elektriker er et fysisk job, så det er bedst, hvis du er i god fysisk form. Derudover skal du præstere et normalt farvesyn, da det ellers kan have fatale konsekvenser. I arbejdet med el er det meget vigtigt, at du kan se farverne tydeligt, når du skal klippe og sætte forskellige ledninger sammen da disse ledninger er farvekodet.

Hvad laver en el installatør?

En el-installatør har bygget ekstra oven på sin elektrikeruddannelse og taget uddannelsen til installatør. Under uddannelsen til installatør vil du tilegne dig ny viden, der gør det muligt at løse nye former for opgaver. Se eventelt dette indlæg om forskellen på en elektriker og en el-installatør for at læse mere.

Derudover vil du skulle op til en autorisationsprøve undervejs i uddannelsen. En bestået prøve giver autorisation, der er meget brugbar på arbejdsmarkedet. Elinstallatører skal nemlig have en autoriseret el-installatør ansat.

Som installatør er lønnen lidt bedre, arbejdsopgaverne er lidt anderledes, og man har bedre beskæftigelsesmuligheder.