Regningsarbejde

Regningsarbejde er den mest almindelig måde at afregne mindre opgaver på, samtidig er det den mest regulerer måde at afregne på, for både kunden og os.  Kunden betaler kun for den tid og de materialer, der bruges i forbindelse med den aktuelle opgave.

Fastpris/produkter

Standardopgaver eller produkter  sælges til en fast pris, som kunden kender på forhånd. Det er en god ide at købe disse opgaven til en fast pris, hvis opgaven/produktet matcher kundens behov, så ved man nøjagtigt hvad prisen bliver.

Overslagspris

Hvis du går og overvejer en modernisering eller ombygning af din bolig, er det en god ide at få et overslag på hvor meget et givent projekt kommer til at koste. På den måde får du en ide om hvor mange penge den samlede opgave kommer til at koste. Normalt ligger en overslagspris på en given opgave inden for +/- 15%

Tilbudsarbejde

Hvis du vil vide præcis hvor meget en opgave kommer til at koste, inden du går i gang med den, er det en god ide at få et tilbud. Opgaven afregnes efterfølgende til den aftalte tilbudspris, lige som en fastpris opgave. Det er en forudsætning at der findes en præcis beskrivelse af opgaven, når tilbuddet accepteres.