Erhverv

Vi har mange faste små og store erhvervskunder samt en del forsikringsselskaber, der bruger os fast i forbindelse servicering, vedligeholdelse og ændring af deres el installationer. Flere af vores erhverskunder ejer en eller flere udlejningsejendomme. Her løser vi alle former for el-opgaver i forbindelse med driften af disse ejendomme. Opgaverne er typisk akut opstået fejl i en installation, eller løbende vedligeholdelse som f.eks. udskiftning af armaturer, lysrør og starter i belysningsarmaturerne. Det kan også være planlagte opgaver i forbindelse med en ny lejer der flytter ind. Her skal lejemålet ændres, så det passer til det formål den nye lejer har, nogle gange skal lejemålene opdeles med separat el-måler, gruppetavle o.s.v.

Ejendomsservice for erhverv

Vi har 3 ejendomsselskaber i Roskilde med ca. 450 lejligheder samt et ejendomsselskab i Lynge, som vi har serviceret siden 2006. Her løser vi alle former for el-opgaver på fællesinstallationerne. Det drejer sig om lys i opgange/svalegange og kældre,dørtelefoner, rep. af ventilationsanlæg, pumper, varmecentraler, samt udskiftning af el-tavler m.m. Når en af lejlighederne skifter ejer/lejer, gennemgår vi lejligheden og udarbejder en rapport, så der er sikkerhed for at installationen er i orden og lovlig, når den nye ejer/lejer flytter ind.

Erhverv service i forbindelse med forsikrings sager

Vi løser mange forsikrings opgaver typisk i forbindelse med ejerskifte forsikringer. Desværre findes der rigtig mange ulovlige elinstallationer, disse opdages typisk når en bolig skifter ejer. Som regel laver vi et el-tjek for at få overblik over opgavens omfang, og efterfølgende aftaler vi en pris for opgavens udførelse.

Vi kører rigtigt meget for nogle af Danmarks største forsikringselskaber, både på ejerskiftesager og privat og landbrugsskader, tryk her for at se mere.

(C) Roskilde Fjordens El – Electrician for business