Jeres boligselskab.

For dit boligselskab, er kvaliteten af el-arbejdet vigtigt, Roskilde Fjordens El leverer høj kvalitet.
Vi har samarbejdsaftaler med flere boligselskaber, vi har serviceret.
Her løser vi alle former for el-opgaver på fællesinstallationerne.
Det drejer sig om lys i opgange/svalegange og kældre,dørtelefoner, rep. af ventilationsanlæg, pumper, varmecentraler, samt udskiftning af el-tavler m.m.
Når en af lejlighederne skifter ejer/lejer, gennemgår vi lejligheden og udarbejder en rapport, så der er sikkerhed for at installationen er i orden og lovlig, når den nye ejer/lejer flytter ind.
Ring til os på (+45) 46 78 78 79 hvis I er interesseret i at høre mere om hvad vi kan tilbyde jeres boligselskab.
© Roskilde Fjordens El – Elektriker til Boligselskaber