Et forbrugervenligt alternativ til domstolene
Ankenævnet for Tekniske Installationers formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private forbrugere og el- og vvs-virksomheder. Med andre ord: Et forbrugervenligt alternativ til en dyr og langvarig retssag.

Ankenævnet for Tekniske Installationer er et offentligt godkendt ankenævn, og det er etableret af TEKNIQ, Parcelhusejernes Landsforening og Forbrugerrådet.

Se mere om Ankenævnet for Tekniske Installationer på www.el-vvs-anke.dk.

Garantiordninger
Hvis du benytter dig af el- og vvs-virksomheder, der er medlem af henholdsvis ELFO og Dansk VVS, er du derudover dækket ind af en garantiordning. Vi har skabt ELFO-garanti og Dansk VVS Garanti for at sikre, at en klage over et medlem ikke er forgæves.

Får man medhold i ankenævnet, og er installatøren i mellemtiden gået konkurs, træder garantiordningerne til og dækker tabet. Garantiordningerne dækker dog kun arbejde, der er udført af installatører, der er medlem enten af Dansk VVS eller ELFO.

Se derfor efter elmærket eller Dansk VVS Garanti-logoet næste gang, du skal have udført installationsarbejde.

Ankenævnet for Tekniske Installationer

Ankenævnet for Tekniske Installationer er et offentligt godkendt ankenævn, der er etableret af Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Ankenævnet for tekniske installationer behandler klager fra private forbrugere over arbejder, der er udført af El- og VVS installatører. Ankenævnet behandler ikke klager over arbejder, der er bestilt eller er udført til erhvervsmæssige formål.
Det beløb der klages over skal andrage mindst 2.000 kr. og højst 150.000 kr. inkl. moms. Sager der falder uden for disse rammer henvises til domstolene.

Klageren skal sammen med klagen indbetale et klagegebyr på 300 kr., der tilbagebetales, hvis klagen ikke bliver behandlet i Ankenævnet, eller hvis nævnet giver klageren helt eller delvist medhold i klagen.

Ankenævnet består af en uvildig formand, der er jurist og opfylder betingelserne for at blive landsdommer, samt fire rådsmedlemmer bestående af en repræsentant udpeget af Parcelhuselejernes Landsforening, en repræsentant udpeget af Forbrugerrådet og to repræsentanter udpeget af TEKNIQ.

Ankenævnets sekretariat er åbent for skriftlige, telefoniske og personlige henvendelser fra private forbrugere i forbindelse med råd og vejledning ved indsendelse af klager til Ankenævnet. Adressen er Ankenævnet for Tekniske Installationer, Viengevej 100, 8240 Risskov, tlf. 87 41 77 90.

Henvendelse alle hverdage mellem 10.00 og 12.00.