Alle i Danmark skal følge Elsikkerhedsloven, og derfor er det vigtigt at kende den, inden du giver dig til at rode med stikkontakter selv. I loven er det nemlig angivet, hvornår du selv kan klare de elektriske problemer, og hvornår der skal en autoriseret og professionel indover. Det sikrer dig den bedste sikkerhed, så du undgår at forvolde skade på din bolig, dig selv eller andre.

elsikkerhedsloven

Hvor gælder Elsikkerhedsloven?

De sidst nye regler i Elsikkerhedsloven berører flere forskellige områder, som den almindelige dansker ikke nødvendigvis har helt styr på. Den nye lovgivning trådte i kraft 1. januar 2016, og der er kommet og kommer løbende nye bekendtgørelser til.

Elsikkerhedsloven gælder flere forskellige områder:

  • Elektriske installationer
  • Elektriske anlæg
  • Elektrisk materiel
  • ATEX

Der er derfor meget at holde styr på, hvis du selv skal kende alt til lovgivningen på området – inklusiv alle de nye bekendtgørelser og de ændringer, der løbende kommer til.

Det er måske ikke den mest ophidsende læsning, men det er vigtigt for din egen skyld, at dine installationer, anlæg og materialer overholder den gældende lovgivning.

Hvad er formålet med Elsikkerhedsloven

For den almindelige dansker er der vigtige grunde til, at Elsikkerhedsloven skal overholdes. Der er flere formål med den nuværende lovgivning, hvor den blandt andet skal:

  • Kunne rumme den fremtidige teknologiske udvikling
  • Sikre et sikkerhedsniveau for både mennesker, dyr og ejendom

Fremtiden byder på nye elektriske hjælpemidler, som lovgivningen skal tage højde for. Derfor er Elsikkerhedsloven fremadskuende og tager både forbehold for allerede eksisterende og den kommende udvikling på området.

Dine elinstallationer skal kunne følge med den teknologiske udvikling, og derfor bør lovgivningen følges for at sikre den bedste og mest sikre brug både nu og fremover. Det sikrer, at du ikke konstant er bagefter både i forhold til dine elektriske installationer og sikkerheden i din ejendom.

Lovgivningen er til for din skyld

Lovgivningen på området er hovedsagligt sat i værk for at beskytte dig og din ejendom. Den er etableret for at sikre, at el-anlæg, installationer og produkter overholder et vist sikkerhedsniveau og er installeret korrekt.

Hvis ikke dine elinstallationer er installeret korrekt, kan du udsætte dig selv for øget risiko for stød og i værste fald din ejendom for brand. Lovgivningen foreskriver de bedste sikkerhedsstandarder, så du bør altid følge denne, hvis du skal have lavet nyt eller ændret i din elinstallation. Det beskytter dig selv, andre mennesker og din ejendom mod farer, skader og livsfarlige situationer.

Vigtigt i forsikringssager

Det kan selvfølgelig gå galt, hvis der opstår problemer med din elinstallation. Har du ikke haft en autoriseret professionel til at lave dine installationer, kan du risikere, at forsikringen ikke vil dække dine skader. Overholder dine installationer ikke lovgivningen, er det nemlig for egen regning, hvis det skulle gå galt.

For din egen skyld bør du derfor sikre dig, at alle elektriske installationer i dit hjem overholder Elsikkerhedsloven, så du er bedst dækket ind både sikkerhedsmæssigt, men også hvis uheldet skulle være ude.

Lad den professionelle stå for alting

Elsikkerhedsloven erstattede den oprindelige stærkstrømlovgivning. Den nye lovgivning på området forenklede den tidligere lovgivning og gør den mere international sammenlignelig. Derudover øger den konkurrencen for elinstallationer på markedet. Det er dog hovedsagligt de professionelle, der registrerer ændringer på disse områder.

Hvis en professionel skal følge med udviklingen og tilbyde den bedste service, skal de også være opdaterede på lovgivningen – og det er vi hos Fjordens El. Du kan derfor være sikker på, at vi kender lovgivningen og er i stand til at navigere efter reglerne på området i vores arbejde.

Få professionel autoriseret hjælp

Der er flere situationer, hvor du skal have hjælp af os, før din elinstallation overholder lovgivningen. Det er derfor en dum ide selv at gå i krig med elinstallationerne, da det både strider mod loven, men også udsætter dig selv og din bolig for fare. Forkert opsat og installeret el kan resultere i livsfarlige stød og brand.

Hvis du vil undgå sammenstød med Elsikkerhedsloven og være sikker på, at dine elektriske installationer lever op til standarderne, så står vi klar til at hjælpe dig. Vi har den nødvendige viden og erfaring, så du kan føle dig tryg ved, at tingene er korrekt opsat og overholder Elsikkerhedsloven.