Har du hørt både titlen elektriker og elinstallatør og er forvirret? Forskellen er faktisk afgørende og betyder noget for, hvilke former for opgaver de kan varetage hver især.

Her kan du læse mere om forskellen på de to betegnelser og blive klogere på, hvad det betyder for dig.

elektriker kontra el-installatør

Hvad er en elektriker vs. el elinstallatør?

I helt grove træk er forskellen på en elektriker og en elinstallatør, at elinstallatøren er en elektriker med ekstra uddannelse. Denne uddannelse giver ny viden om elinstallationer og særligt om lovgivningen på området.

Det er nødvendigt at kunne leve op til lovgivningens krav omkring sikkerhed og løsninger, så elinstallationerne ikke udsætter andre for fare. Strøm kan nemlig være livsfarligt, hvis man ikke har forståelse og respekt for det.

Udover at blive installatør og få ny viden, så vil installatøren også under uddannelsen tage en autorisation. Autorisationen betyder, at installatøren har styr på lovgivningen og må lave andre former for arbejdsopgaver end elektrikeren.

Autorisation er afgørende for selvstændige

Som elektriker vil du ofte være ansat ved en eller anden form for virksomhed. Almindelige elinstallatørvirksomheder har elektrikere ansat, men det er også lovpligtigt at have en installatør ansat. Før en el-virksomhed må røre ved elinstallationer, så skal der således være en autoriseret installatør i firmaet.

Hvis man vil være selvstændig med egen virksomhed, er det derfor hensigtsmæssigt at have taget installatøruddannelsen. Det tager cirka 2 år og bygger ovenpå den allerede erhvervede viden under elektrikeruddannelsen. Alternativt skal der ansættes en medarbejder med den rigtige installatøruddannelse.

Installatøren har tjek på lovgivningen

Det er lovpligtigt for alle danskere, at deres elinstallationer er sat korrekt op og vedligeholdes løbende. Hvis ikke installationer er korrekt udført, kan installationen give livsfarlige stød eller risikere at starte brande. Derfor skal der uddannes dygtige installatører, der forstår lovgivningen på området, så sikkerheden er i top.

Den autoriserede elinstallatør kan varetage opgaverne omkring elinstallationer og opfylde alle betingelserne i lovgivningen. Før du kan få ansvaret for en virksomhed eller virke som selvstændig, skal du have taget den grundlæggende uddannelse som elektriker plus de 2 års overbygning på installatøruddannelsen som elinstallatør. Derudover kræves 2 ekstra års erfaring i arbejdet.

Hvad må en uautoriseret elektriker lave?

Så længe du er uddannet elektriker, så må du foretage alle former for el-arbejde, så længe du arbejder i en virksomhed, der har autorisation. Der skal derfor være en uddannet elinstallatør ansat, der kan sørge for, at al lovgivning i forhold til el overholdes.

Den uddannede elinstallatør har derfor ansvaret for, at elektrikernes arbejde udføres korrekt, og at elinstallationer lever op til de nyeste krav på området. En af elinstallatørens opgaver er derfor at instruere elektrikerne, så de kan lave et korrekt arbejde hos kunderne.

Hvad må en autoriseret elinstallatør lave?

Den autoriserede elinstallatør har en kombination af uddannelse, viden og erfaring, der gør det muligt at løse forskellige el-arbejder. Installatøren har en dybere viden og erfaring, der betyder, at mere farlige opgaver kan løses korrekt. Når komplicerede arbejdsopgaver lander hos installatørvirksomhederne, er det derfor installatøren, der kommer med viden om, hvordan de skal udføres.

Lovgivningen er blevet strammet ind i forhold til, hvad en uautoriseret person må lave af el-arbejde. Det er simpelthen for at forhindre farlige og ulovlige installationer, der sætter andres menneskers liv i fare.

Installatørens opgaver

Installatøren kan i kraft af sin uddannelse og erfaring varetage andre opgaver end den uautoriserede elektriker. Det er særligt lovgivningen, som der er tjek på, når der er tale om en autoriseret elinstallatørs opgaver.

Nye installationer

En del af installatøren arbejde at planlægge, hvordan nye elinstallationer skal sættes op. Arbejdet skal altid udføres af uddannede elektrikere, fordi det er ofte kompliceret og kræver en teoretisk viden og praktisk ballast.

Udvidelse af installationer

Ved udvidelse af allerede eksisterende elinstallationer skal en autoriseret elektriker også kontaktes. De vil nemlig kunne sætte sig ind i installationen og vurdere, hvor man kan udvide den på sikreste vis.

El-arbejde på gruppetavler

Den professionelle elektriker kan arbejde med el-målere og gruppetavler. Det er selvfølgelig helt ok selv at skifte en sikring, men skal der fikses mere, så skal der en professionel på banen.

El-tjek til ejendomssalg

Inden en ejendom sættes til salg, kan det være meget fornuftigt, at der foretages et el-tjek. Her gennemgås ejendommen for fejl og mangler i elinstallationen. Et el-tjek er lovpligtigt, hvis det drejer sig om hussalg.