Hvis du kan lide tanken om en mindre elregning og en grønnere energi- løsning, så er
strøm ved hjælp af solens stråler til solceller en rigtig god løsning.
Efterspørgslen på solceller er steget enormt og flere steder varsler om ugers ventetid på
levering og montage. Derfor kan du med fordel benytte ventetiden fornuftig og sætte dig godt
ind i området, hvis også du går med overvejelser omkring anskaffelse af et solcelleanlæg.

Gå systematisk til værks inden du bestiller

Hvis du overvejer at investere i et solcelleanlæg er det vigtigt at gå fornuftigt til værks.
Solceller har en årelang levetid, og derfor er det vigtigt, at du vælger den rigtige løsning.
Det kan være en rigtig god ide, at tage et kig på husstandens strømforbrug og danne sig et
realistik billede af det forventede behov.
Dertil er det godt at forberede spørgsmål, så du er sikret at få svar på alt tænkeligt, når
installatøren kommer forbi.
I forbindelse af valget af anlæg, skal du overveje om der er særlige krav, som har en særlig
betydning for netop dit udgangspunkt.
Det kan være krav til husets tag, krav til solcellernes levetid, et bestemt udseende eller
nødvendige tiltag, som der skal til i forbindelse med montage af anlægget.

I forbindelse med huskøb eller nybyggeri giver det rigtig god mening at have gjort sig tanker
omkring husets arkitektur, ønskede udtryk og eventuelle begrænsninger og muligheder, hvis
det forventes, at der skal monteres solceller i fremtiden. Og i nogle tilfælde kan det give
mening at få integreret solceller i taget frem for almindelig tagbelægning, da det ikke
nødvendigvis bliver dyrere af denne løsning.

Endeligt er det muligt blot at forberede husstanden til en solcelleløsning på sigt eller bla.
spørge ind til muligheder for senere at tilkøbe og tilslutte et ekstra batteri, hvis det er et
ønske selv at kunne lagre den strøm, som er i overskud efter husstandens forbrug.

Der findes masser af sider online, hvor det er muligt at indtaste behov og derefter modtage
uforpligtende tilbud fra forskellige leverandører. Og da solceller er en større og langsigtet
investering, kan det anbefales at sammenligne priser og servicetilbud fra de forskellige
grundigt inden køb.

Prisen på et anlæg afhænger af størrelsen og ydeevnen. Som hovedregel skal du huske, at
jo mere du ønsker at kunne forbruge, jo flere solpaneler vil der skulle til for at kunne dække
strømforbruget. Så hav derfor øje på din elregning og forstå hjemmets forbrug for bedst
muligt at kunne afdække behovet.
Som et eksempel på et solcelleanlæg siges det, at der til en familie på 4 personer i et hus på
120 kvadratmeter, i gennemsnit skal bruges omkring 40- 50 kvadraters solcelleareal.
Og prisen til sådan et anlæg vil typisk være inklusiv montering og tilslutning.
Derfra vil være afgørende, hvordan husstanden selv forvalter sit strømforbrug i form af
opmærksomhed og gode vaner omkring el.

Muligheder for besparelser i forbindelse med køb af solcelleanlæg

Hvor det tidligere har været muligt at få håndværkerfradrag på de arbejdstimer der er brugt i
forbindelse med montering af solceller, er dette pr. april 2022 frafaldet. Der er i øvrigt heller
ikke længere mulighed for at få offentlig støtte til solceller, men med regeringens mål
omkring vedvarende grøn energi i 2050, kan man måske forestille sig, at der vil komme flere
attraktive løsninger i form af rentable lån til køb af solcelleanlæg eller lign. Så vær
opmærksom på kommende muligheder herom.

Når solcellerne producerer mere el, end husstanden kan nå at bruge, sælges den
overskydende el tilbage til elnettet. Især i sommermånederne vil dette være en
overskudsforretning for mange, og derfor er reglerne omkring tilbagebetaling også blevet
ændret gennem tiden.
For det første skal man være klar over, at den overskudsproduktion som betales tilbage er til
en reduceret pris, på i gennemsnit 25 øre pr. kWh.
Dertil skal der betales skat i tilfælde af, at der sælges for mere end 7000 kr årligt. Et ægtepar
vil begge kunne drage fordel af de 7000 kr, og derfor sammenlagt kunne sælge for mere end
14000 kr årligt inden det beskattes. Den overskydende el, som er udover de 7000kr skal
indberettes i årsopgørelsen.

Hvor man tidligere betalte en fast pris pr. kWh, er der nu kommet flex pris, hvor der i stedet
beregnes ud fra det givne tidspunkt, hvor strømmen bruges. Til sammenligning betyder det,
at elregningen er blevet nogle hundrede kr dyrere om året i forhold til tidligere. Dog vil man
med solceller stadig opnå en årlig besparelse.

I takt med at solcelleanlæg udvikles og forbedres, er produktionen også gjort bedre. Dette
forventes at medføre billigere solcelleanlæg i fremtiden, hvorfor det også kan være en ide, at
have et anlæg med sin planlæg ved huskøb, hvis man ikke har pengene nu, men forventer
at skulle anskaffe et senere.

Solceller kan fås i forskellige størrelser, og det er op til den enkelte husstands behov at
afgøre, hvor stort et anlæg der er behov for. Et 6 kW anlæg er meget anvendt i Danmark og
et sådan anlæg siges, at kunne dække en almindelig husstand på 4 personer.
Beslutter man sig for også at have et batteri tilsluttet til solcelleanlægget, vil dette give
mulighed for at blive næsten helt fri af elnettet ved at kunne lagre nok el til at dække
husstandens daglige behov. Og på den måde kan man altså gøre sig næsten helt uafhængig
af elpriser mv.

Garantier på dit solcelleanlæg

Da der ofte er en sammenhæng mellem pris og kvalitet, kan det i mange tilfælde godt betale
sig at være kritisk i forhold til for billige tilbud for solceller. De fleste seriøse etablerede
forhandlere ligger omtrent på samme prismæssige niveau, og dette er typisk sat ud fra de
samme kriterier: at produktet er kvalitet og forventes at holde længe, at det producerer
effektivt jævn strøm, og at det ikke kræver betydelig vedligeholdelse.

Solceller har generelt en lang levetid, hvorfor mange udbydere typisk tilbyder en garanti på
25 år og enkelte endnu længere. Dertil er der ofte også produkt- og ydelsesgaranti på
anlægget og de tilhørende dele.
Produktgarantien som dækker solcellerne er oftest 10 år og dækker i tilfælde af at
solcellerne skulle gå i stykker. Dog er det et anlæg uden hverken roterende eller dele i
bevægelse, hvorfor der bør være mindre risiko for at det pludselig skulle stoppe med at
virke.
Derfor tilbyder producenten normalt en ydelsesgaranti som betyder, at der er garanteres
effektivitet på anlægget over en flerårig periode- typisk helt op til 25 år.
Inverteren som er en vigtig komponent til solcelleanlægget er også dækket af producentens
garanti og vil ligger gerne på 5-10 år. Dertil kommer garanti på monteringsbeslag til solceller
som kan svinge helt fra 10- 20 år afhængigt af producenten. Installatøren dækker
installationen med en 2 årig reklamationsret.

I forbindelse med den stigende efterspørgsel og folks interesse for solceller, er der foretaget
stramninger fra Sikkerhedsstyrelsen for at undgå ulykker og fejl ved hjemme- installationer. .
Går du med overvejelser omkring selv at montere et solcelleanlæg, er det nødvendigt at
sætte sig godt ind i reglerne herom forinden.
Hos Roskilde Fjordens El går vi meget op i kvaliteten af vores arbejde og har altid
sikkerheden i højsædet. Derfor må vi understrege, at vi mener at el arbejde som er udover
eksempelvis udskiftning af stikkontakt og lign. som udgangspunkt kun bør udføres af
autoriserede elektrikere