Her er hvad du skal vide, hvis du overvejer at få opsat solceller

Måske har du i den senere tid hørt en masse om solceller og solcelleanlæg og fornemmet
hvordan mange omkring dig er begyndt at overveje at få installeret solceller.
Men selvom det i folkemunde er noget “ vi bør købe i en fart” for at hamle op med de
markante stigninger på elpriser, er det ikke nødvendigvis et anlæg som alle kender til og
forstår funktionen af. Så derfor vil solceller bliver gennemgået i det følgende og også særlige
hensyn og fakta, som du bør medtænke, når der tales om solceller.

Hvordan fungerer solceller

Solceller laver energi fra solens stråler. Når solen rammer solcelleanlæggets plader
omsættes lysets energi til elektricitet. Solceller og solvarme- anlæg bliver i tale ofte
forvekslet, men selvom disse begge får energi fra solen, er deres formål helt forskellige idet
at solceller producerer elektricitet og solvarmeanlægget varmt vand. Ofte ses der to
forskellige slags plader på et tag, og forklaringen på dette, er altså at disse har helt
forskellige opgaver.
Tager man ikke højde for den forurening der udledes ved produktionen af solcelleanlæg,
transporten af disse, installeringen og evt. bortskaffelse af ældre anlæg, er solceller at
betragte som en forureningsfri og grøn energikilde.
Derfor har det foruden prisstigninger på el, været et miljøhensyn, som mange har ønske at
få indført som en mere bæredygtig løsning i Danmark.

Omkring 80 procent af solcellerne på det danske marked er baseret på krystallinsk silicium
celleteknologi. typisk er effekten af disse op til 15-20 procent, men der findes også anlæg
som kan producere omkring 10-15% mere.
Anlægget kan købes som et fritstående anlæg, hvor dette samler elektricitet på et batteri,
men det typiske solcelleanlæg som de fleste anskaffer sig, er et nettilsluttet solcelleanlæg.
Alt efter den løsning der vælges, er der mulighed for fra start at tilslutte et batteri til det
nettilsluttede solcelleanlæg, men dette er kun i tilfælde af at man ønsker at kunne lagre
strømmen.
Hagen ved solcelleanlæg, som man skal være klar over, er at strømmen der produceres,
skal bruges i samme tidsrum. Idet at solen skinner i dagtimerne, er det altså dér at anlægget
producerer elektricitet og da må det formodes at de fleste er ude af hjemmet.

Med timer funktioner på de fleste nyere hårde hvidevarer kan det dog alligevel betale sig, at
sætte disse til at vaske og tørre i netop dette tidsrum. Og har man købt et nettilsluttet anlæg
OG et batteri som kan dække hjemmets forbrug, vil det være muligt at bruge strøm hele
døgnet.

Solceller bliver monteret i moduler, som kan variere fra 36-72 solceller. Et solcellemodul er
sammensat af tynde siliciumplader og kan desuden fås i flere forskellige slags udseender,
størrelser og kvaliteter. Det er muligt at montere solceller på taget, på en facade, som
afskærmning eller fritstående. De valgte modulers størrelse og intensiteten af solens stråler
afgøre styrken af strømmen der produceres.

I takt med en stigende efterspørgsel er der kommet mange ukendte forhandlere på
markedet, så det anbefales at handle fra et sted, der har gode anmeldelser eller lign. for at
undgå at købe i blinde og i værste tilfælde ikke at få det ønskede udfald af solcellerne.

Sikkerheden kan kun garanteres af el- installatører

Ved montering og installering af solceller kan der let ske fejl med, som senere kan have
alvorlige konsekvenser. Tilkoblingen fra solcelleanlægget til gruppetavlen indendørs skal
altid udføres af en elektriker. hvis en ufaglært forsøger sig hermed, kan der ske fejl i form af
forkert kobling mellem kabler, hvilket vil medføre for høje spændinger eller at der er tab i
anlæggets produktion, hvormed ideen bag solceller går tabt.

En større risiko ved selv at installere et solcelleanlæg, er uopmærksomhed omkring
fastgørelse af kablerne bagved solcellemodulerne. går disse løs pga vindstød eller kraftig
blæst, kan de risikere at blive beskadiget og i værste fald forårsage ulykker som fx brand.
Når der skal trækkes strøm kabel fra modulerne til eltavlen kan man ved forkert og for
voldsom håndtering af kabler ske stød, hvilket kan have fatale følger.

Når først solcelleanlægget er helt tilslutte og i gang, må reparation og vedligeholdelse
herefter kun udføres af autoriserede el- fagfolk eller tilsvarende hvis erhvervs er at opsætte
og installere solcelleanlæg.

Derfor er der kommet øget opmærksomhed på hjemmeinstallationer og kravene til dette er
blevet skærpet, således at det er lovligt selv at opsætte, men at Sikkerhedsstyrelsen stærkt
fraråder dette og at der gøres opmærksom på at man kun må opsætte solcelleanlæg, som
er betragtet som en “plug in” løsning og derfor kommer som én samlet pakke med udførlige
anvisninger til korrekt opsætning af hver del.
Den endelige tilkobling kræver stadig en elinstallatør, og selvom denne i forbindelse med
tilslutningen opdager evt fejl og mangler og derfor er forpligtet til at afhjælpe disse, står
elinstallatøren ikke til ansvar for kvaliteten af solcelleanlægget og lovligheden af dette.

Sidste fakta til at have med overvejelser omkring opsætning af solceller
Solceller fakta

● Solceller giver kun strøm i de timer med lys
● Størrelsen på taget afgør pladsen til moduler og dermed også modulerens
produktion.
● Taget skal kunne bære belastningen af solcelleanlægget
● Hældningen på taget skal gerne være 45 grader.
● Vær opmærksom på i, hvilken retning solceller er vendt for bedst mulig udnyttelse.
Sydvendt foretrækkes, øst- eller vestvendt kan gå.
● Undgå skygge på anlægget- se efter høje træer, master, nabohus etc.
● Et tilkøbt batteri vil kunne lagre strømmen til senere brug.
● Vedligeholdelse og reparation må kun udføres af fagfolk
● Fagfolk må tilslutte solcelleanlæg, de ikke selv har opført, men kan derfor fraskrives
ansvaret for anlægget