Når du går på en erhvervsuddannelse som elektriker, skal du ikke tænke på, om du kan leve på en SU. I praktikperioden vil du kunne tjene dine egne penge i form af lærlingeløn, der stiger hvert eneste år, du er under uddannelse.

Hvis du vil vide mere om lærlingelønnen som elektriker, og hvad praktikken indebærer, kan du læse meget mere her.

Lærlingeløn fremfor SU

På elektrikeruddannelsen består en stor del af selve undervisningen i praksis: Du kommer ud i praktik hos en elektriker eller lignende, hvor du på daglig basis hjælper med at løse forskellige el-opgaver.

Det betyder også, at du hvert år er i praktik, hvor du er en del af en arbejdsplads team af medarbejdere. Når du er en del af hverdagen, modtager du derfor en lærlingeløn.

Som lærling vil du som udgangspunkt være omfattet af Elektrikeroverenskomsten, der blandt andet indeholder information om dine rettigheder ift. løn og arbejdsvilkår. Der kan du læse om, hvad du kan forvente af din praktikplads. Som udgangspunkt skal du dog arbejde i teamet af medarbejdere, hvor du skal lære fra dem, der allerede har opbygget stor viden og erfaringen.

Lærlingelønnen stiger løbende

Når du er helt grøn og starter på din uddannelse og praktikplads, vil du starte på den laveste grundsats indenfor lærlingeløn. Der er fastsat minimumssatser for lærlingelønnen alt efter, hvor mange år du har været under uddannelse.

Hvert eneste år 1. marts vil du som lærling stige et løntrin under uddannelsen, så du løbende tjener mere, som du også dygtiggør dig under elektrikeruddannelsen. Når du rykker dig i både undervisning og praktik, vil du få en stigning i lærlingeløn, der matcher det, du kan tilbyde din praktikplads i reelt arbejde.

Husk også, at du kan have ret til forskellige tillæg, så det er altid en god ide, at du læser din lønseddel.

Minimumssatserne kan være til forhandling

Kommer du allerede med relevant erfaring enten fra tidligere uddannelser eller arbejdspladser, kan du forhandle med din praktikplads. Minimumslønnen er fastlagt, men det betyder ikke, du kan ikke godt kan få en højere timeløn, hvis du har kompetencerne.

Det er dog en aftale mellem dig og din praktikplads, der i sidste ende afgør, om du kan få mere end satserne. Har du allerede en praktikplads, kan du tage en snak med din vejleder om mulighederne.

Som voksenlærling har du også andre fordele – særligt i forhold til lønnen under praktikken. Som udgangspunkt vil du modtage en højere lærlingeløn, og du har ofte brugbar erfaring med dig, hvis du starter som voksen.