Et overvågningskamera er i dag nemt at komme til for penge, og flere og flere danskere sætter dem på op på deres private ejendomme. Det kan give en tryghed, men det kan også være brugbart i sager, hvor der skal videodokumentation til. Der er dog nye krav til, hvor og hvordan dit kamera skal registreres. Hvis du læser videre, kan du blive klogere på, hvornår du skal registrere dit overvågningskamera, og hvordan du gør det.

kamera

Hvor kan mit kamera registreres? Og skal det?

Politiet har et register over kameraer kaldet POLCAM. Alle private og offentlige virksomheder, offentlige myndigheder og foreninger, store som små, skal registrere deres kameraer i POLCAM, hvis de har opsat et videoovervågningskamera. Der har intet krav om at registrere dit private overvågningskamera, så længe det hænger indenfor på din private grund. Du kan få særlig tilladelse af politiet til at ovevåge et befærdet område. Hvis der er almindelig færdsel, skal kameraet dog registreres i Politiets Kameraregister. Når du overholder TV-overvågningsloven, er det ok med et privat kamera, men du kan med fordel tilmelde kameraet POLCAM. Så er du sikker på, at dine optagelser er gældende og kan bruges af politiet, hvis der sker noget. Politiet opfordrer private kameraindehavere til at registrere dem frivilligt i POLCAM.

Loven bliver ændret i 2021

I 2021 sker der ændringer i TV-overvågningsloven, der gør, at du skal registrere dit kamera, hvis du ikke er privatperson. Både private og offentlige virksomheder, myndigheder, foreninger, der filmer et befærdet område, skal registrere deres kameraer senest den. 1 september 2021.

Det gælder både de helt nye kameraer, men også dem der har hængt fremme i årevis.

Sætter du eksempelvis et splinternyt kamera op i virksomheden efter den 1. juli 2021, skal være registreret i Politiets Kameraregister efter 14 dage.

De nye regler er derfor:

  • Overvågningskameraer sat op inden den 1. juli 2021 skal registreres senest den 1. september 2021.
  • Overvågningskameraer sat op efter den 1. juli 2021 skal registreres senest 14 dage efter.

Det er vigtigt, at overvågningskameraerne bliver registreret, så der kun hænger lovlige kameraer oppe – og at optagelserne er lovlige og kan bruges i en politisag.

Tilmeld dit kamera som privatperson

Når du har et privat overvågningskamera, der ikke filmer befærdede områder, er du ikke tvunget til at registrere det. Politiet opfodrer dig dog til at gøre det helt frivilligt. Du kan online gennem tast-selv-løsningen tilmelde dit kamera i POLCAM. Hjemmesiden skal tilgås via en computer, og på siden vil du skulle dele informationer om kamera og kontaktperson. Når du tilmelder dit kamera, kan siden kun stå inaktiv i 20 minutter, før du skal starte forfra. Derfor anbefales det, at du har følge ting klar, så du nemt og enkelt kan komme gennem processen:

  • NemID
  • Adressen til kameraerne – evt. marker det på et kort
  • Informationer om kameraet: antal, lagringstid og særlige forhold
  • Kontaktoplysninger på kontaktperson

Det er derfor ikke krævende at indtaste oplysningerne, og det gør den helt store forskel i tilfælde af, at politiet har brug for optagelser fra dit hjem.

Har politiet så altid adgang til mine optagelser?

Når du har registreret dit kamera, har politiet kun adgang til de informationer, du har oplyst. De kan ikke tilgå optagelser eller live-streame direkte fra dit kamera. Skal politiet bruge nogle af dine optagelser, vil de kontakte dig via kontaktoplysningerne, så du selv kan udlevere materialet.

Er der andre regler for overvågningskameraer, jeg skal kende til?

Ja, hvis du har opsat et overvågningskamera, så skal du følge alle krav. Det vigtigste er, at du har registeret dit kamera i POLCAM, hvis du filmer offentlige eller befærdede områder. Du må kun gemme dine videooptagelser i op til 30 dage. Det kan dog blive nødvendigt at gemme i længere tid, hvis du selv eller politiet skal bruge det i en sag. Skal du gemme filerne i længere tid end 30 dage, skal det dokumenteres, at der er indgivet en politianmeldelse. Når materialet er overdraget til politiet, skal du slette videoerne selv.

Læs alle anmeldelser på Anmeld-Haandvaerker.dk