Siden 2020 har vi i Danmark haft flexafregning på elektricitet. Derfor skifter den pris, du giver for el, alt efter hvordan markedet er. Prisen på el er nemlig afhængig af udbud og efterspørgsel. Energi fra forskellige energikilder fra mange af de nordlige europæiske lande forhandles på den fælles el-børs Nord Pool.

Strøm kan ikke gemmes, efter det er produceret, så derfor er prisen afstemt efter udbuddet af og efterspørgslen på el. Du kan derfor få billigere el, når andre ikke bruger så meget strøm eksempelvis om natten.