Når det kommer til udskiftning af stikkontakter, lamper og ledninger i dit hjem, kan du som regel godt klare opgaven selv. Du kan selv udskifte eller montere stikpropper, ledningsafbrydere og apparatkontakter og transportable stikkontakter, som for eksempel forlængerledninger og stikdåser. Du må også selv reparere intelligente styringssystemer, som tidsstyrede afbrydere i boligen.

Det er dog vigtigt at huske på, at hvis du er i tvivl om noget eller ikke har den nødvendige viden og erfaring, bør du altid kontakte en autoriseret elektriker som Fjordens El. Det kan være farligt at udføre elarbejde, hvis du ikke ved, hvad du laver, og det kan også føre til problemer, når det kommer til at sælge dit hus.

Love og regulativer

Når det kommer til el-arbejde i boligen, er det vigtigt at overholde reglerne og sikkerhedsforskrifterne. Du skal være opmærksom på, at der er nogle opgaver, som kun må udføres af en autoriseret elinstallatør. Det er derfor en god idé at sætte sig ind i reglerne, inden du går i gang med større el-arbejde i boligen.

Reglerne for elinstallationer og elanlæg fastlægges i en række bekendtgørelser, og de mere detaljerede regler kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside. Elsikkerhedsloven trådte i kraft i 2016, og den fastsætter kravene til sikkerhed og autorisation ved el-arbejde i boligen.

Når det kommer til el-arbejde i boligen, er der nogle opgaver, som du må udføre selv, mens andre opgaver kræver professionel hjælp. Du må eksempelvis selv udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere, apparatkontakter og transportable stikkontakter, når strømmen er afbrudt.

Til gengæld er det ikke tilladt at opsætte en ny stikkontakt eller lignende selv. Disse opgaver skal udføres af en autoriseret elinstallatør, da de kan resultere i brand eller personskade, hvis de ikke udføres ordentligt.

Det er vigtigt at huske på, at hvis du udfører el-arbejde i boligen, som kræver autorisation, kan du risikere at miste din forsikringsdækning, hvis arbejdet ikke er udført af en autoriseret elinstallatør. Derfor er det altid en god idé at få professionel hjælp til de opgaver, som kræver autorisation.

Elarbejde du må udføre selv

Som privatperson må du udføre en række elarbejder selv, så længe du følger de korrekte sikkerhedsprocedurer og har den nødvendige viden og erfaring til at udføre arbejdet. I denne sektion vil vi gennemgå nogle af de mest almindelige elarbejder, som du kan udføre selv uden professionel hjælp.

Skift af elpære

At skifte en elpære er en af de mest almindelige og simple elopgaver, som du kan udføre selv. Før du skifter elpæren, skal du sørge for at slukke for strømmen til lampen ved at tage fat i stikket eller afbryderen. Når du har gjort dette, kan du fjerne den gamle pære ved at dreje den mod uret og sætte en ny pære i ved at dreje den med uret.

Installation af smarte hjemmeenheder

Hvis du ønsker at installere en smart hjemmeenhed, såsom en lysdæmper eller en tidsfunktion, kan du også gøre det selv. Før du begynder, skal du sørge for at slukke for strømmen til det område, hvor du vil installere enheden. Når du har gjort dette, kan du følge producentens instruktioner for at tilslutte og installere enheden.

Udskiftning af stikkontaktens front

Hvis du ønsker at udskifte stikkontaktens front, kan du også gøre det selv. Før du begynder, skal du sørge for at slukke for strømmen til stikkontakten ved at tage fat i stikket eller afbryderen. Når du har gjort dette, kan du fjerne den gamle front ved at skrue den af og sætte en ny front på ved at skrue den på.

Husk altid at være forsigtig, når du arbejder med el, og at følge de korrekte sikkerhedsprocedurer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan udføre en bestemt opgave selv, bør du altid kontakte en professionel for hjælp.

Elarbejde der kræver professionel hjælp

Når det kommer til elarbejde, er det vigtigt at vide, hvilke opgaver du selv kan udføre, og hvilke du har brug for professionel hjælp til. Selvom du måske føler dig kompetent og sikker på dine evner, kan en fejl i installationen have alvorlige konsekvenser, herunder brand og personskade. I denne sektion vil vi se nærmere på elarbejde, der kræver professionel hjælp.

Nye installationer

Hvis du skal have foretaget en ny installation af el i dit hjem eller virksomhed, er det vigtigt at have professionel hjælp. Dette gælder både for mindre opgaver som at installere stikkontakter og lamper, og større opgaver som at trække nye ledninger og installere nye afbrydere og sikringer. En autoriseret elektriker har den nødvendige viden og erfaring til at sikre, at installationen er korrekt og sikker, og at den opfylder alle relevante standarder og regler.

Reparation af eksisterende installationer

Hvis du oplever problemer med din eksisterende elinstallation, såsom strømsvigt eller defekte stikkontakter, er det vigtigt at have professionel hjælp. Selv mindre reparationer kan have alvorlige konsekvenser, hvis de ikke udføres korrekt. En autoriseret elektriker vil kunne diagnosticere problemet og udføre reparationen på en sikker og effektiv måde.

Udarbejdelse af el-tjek

Hvis du er i tvivl om sikkerheden i din eksisterende elinstallation, eller hvis du har købt en ny bolig eller virksomhed, er det en god idé at få udarbejdet et el-tjek af en autoriseret elektriker. Et el-tjek vil sikre, at din installation er sikker og opfylder alle relevante standarder og regler. Det kan også afsløre potentielle problemer, som kan løses, før de udvikler sig til større problemer.

Husk altid, at sikkerheden kommer først, når det kommer til elarbejde. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har brug for professionel hjælp, eller hvis du har spørgsmål om en bestemt opgave, er det bedst at kontakte en autoriseret elektriker for rådgivning.

Sikkerhedsforanstaltninger

Når du udfører elarbejde selv, er det vigtigt at tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå skader på dig selv og dit hjem. Her er nogle vigtige sikkerhedsforanstaltninger, du bør overveje:

 • Sluk altid for strømmen, før du udfører elarbejde. Dette kan gøres ved at slukke for den relevante afbryder i dit sikringsskab.
 • Brug altid de rigtige værktøjer og udstyr til jobbet. Brug ikke beskadiget eller slidt udstyr.
 • Brug beskyttelsesudstyr, såsom handsker og sikkerhedsbriller, når det er nødvendigt.
 • Sørg for at have tilstrækkelig belysning, så du kan se, hvad du laver.
 • Hvis du er i tvivl om noget, skal du søge professionel hjælp.

Når du arbejder med specifikke dele af elinstallationen, er der også nogle specifikke sikkerhedsforanstaltninger, du bør tage:

 • Når du arbejder med stikkontakter, skal du altid slukke for strømmen og bruge en spændingstester for at sikre, at der ikke er nogen strøm i ledningerne.
 • Når du udskifter en lampe, skal du bruge den rigtige type pære til lampen og sørge for, at den er fastgjort ordentligt.
 • Når du arbejder med ledninger, skal du sørge for at isolere ledningerne ordentligt og undgå at beskadige isoleringen.
 • Når du udskifter en stikprop, skal du sørge for, at ledningerne er fastgjort ordentligt og isoleret.
 • Når du arbejder med en fatning, skal du sørge for at slukke for strømmen og bruge en spændingstester for at sikre, at der ikke er nogen strøm i ledningerne.
 • Når du arbejder med afbrydere, skal du sørge for at slukke for strømmen og bruge en spændingstester for at sikre, at der ikke er nogen strøm i ledningerne.

Husk altid at tage sikkerhedsforanstaltninger, når du udfører elarbejde selv. Hvis du er i tvivl om noget, bør du altid søge professionel hjælp.