Når der skal laves nye kabler til eksempelvis udendørsbelysning i indkørslen eller en stikkontakt udenfor, kan det være fristende selv at grave kablerne ned. Det må du bare ikke.

Arbejdet med at nedgrave elkabler kræver en autoriseret el-installatør, der har forstand på lovgivningen på området.

nedgravning

Hvorfor skal en professionel stå for elkablerne?

Når der løber elkabler i jorden, så er der en risiko for at ramme dem, hvis du graver eller borer. Derfor er det vigtigt, at du overholder alle regler på området. Hvis du ikke lægger elkabler korrekt i jorden, kan der opstå livsfarlige situationer.

Rammer du et stærkstrømskabel i jorden, når du graver eller borer, kan du beskadige kablets isolerende kappe. Hvis kappen beskadiges, kan din maskine eller dit værktøj blive spændingsførende og give dig livsfarlige stød.

Derfor bør du altid overholde alle regler og sørge for at have tjek på de nedgravede kabler, før du begynder at bore og grave i jorden.

En professionel el-installatør kender til alle de vigtige punkter i lovgivning og anbefalinger, så du altid er sikker på, at arbejdet er udført korrekt.

Hvad må jeg selv i forbindelse med nedgravning af elkabler?

Du må ikke selv stå for nedgravningen af elkabler, men du kan fint selv klargøre kablerne til den autoriserede el-installatør. Det er tilladt, at du selv køber både kabelrør og elkabler hjem, som el-installatøren monterer , dog tilrådes det at koordinere med din installatør inden du gør det.

Husk at tjekke, om dine indkøbte installationskabler er godkendt til nedgravning. Ofte anvendes kabler af blandt andet typen NOIK, NOIKLX, EXQ, PXILD og N1XZ1J.

Du må også gerne selv stå for gravearbejdet med at klargøre en rende i jorden til kablet. Det er dog vigtigt, at du har alle tilladelser på plads, og at kablet ligger mindst 35 cm. under terrænet fra overkanten af kablerne.

Skal kablerne ligge mindre end 70 cm. i jorden, skal de beskyttes ekstra mod mekaniske skader. Derfor skal der ligge rør, U-profiler eller plader omkring kablerne.

Ligger kablerne længere nede end 70 cm., kan de lægges uden ekstra kabelbeskyttelse. Det er dog nødvendigt at markere kablet med et markeringsbånd, så det er let at se, hvis der graves ud på ny.