Vindmøllen står rank i det danske landskab flere steder i landet, og det bliver kun mere og mere brugt at rejse parker med vinmøller, der kan sikre grøn energi.

vindmølle

Det særlige ved vindmøllen er, at den kan transformere vindens energi til brugbar energi. Ved at have store vinger, der drejer rundt, når vinden blæser, kan vingerne drive mange former for ting.

Vingerne kan dreje, fordi de er designet med en vinkel, der fanger vinden og får dem til at rotere på et aksel.

Vindmøllens historie

Vindmøllen tilskrives opfinderen Heron, der boede i Alexandria og i det 1. århundrede fik en vindmølle til at drive et orgel, så det kunne spille musik.

Dog har vi først reelle beviser på, at der har stået vindmøller på toppen af højdedrag i Mellemøsten – særligt Iran og Afghanistan. De første tegn på vindmøller er fra det 7. århundrede, hvor vindmøller kunne kun fungere, hvis vinden kom fra én bestemt retning, og de kunne ikke justeres i forhold til vinden.

En opfindelse med stor betydning

I gamle dage brugte de vindmøllens kræfter særligt til at male korn til mel og pumpe vand op ad jorden med.

Industrielt er opfindelsen af vigtig, fordi det er en maskine, der kunne forvandle de hårde korn til mel. Vindmøllen har mange steder i Danmark været integreret i samfundet, hvor vindens kraft drev en stor møllesten, der kværnede kornet for alle bønderne i området.

Vindmøller har også spillet en stor rolle for at pumpe vand væk fra lave områder, hvor der har været behov for at pumpe vand for at dræne jorden til landbrug.

Vindmøller i det danske landskab

I Danmark ser vi for alvor vindmøllen komme ind, da stubmølle bliver i det 12. århundrede bliver opfundet. Denne type mølle kan til forskel fra de tidligere udgaver dreje sig i forhold til vinden, fordi de har en særlig roterbar fod.

Med tiden overtager den hollandske model, hvor det ikke er hele møllen, men kun toppen med vingerne, der kan justere sig efter vindens retning. Det er særligt dem, der stadig står rundt omkring som bevaringsværdige bygninger, der kommer til Danmark i 1620 og bliver brugt til industri og produktion af mel.

Fra mel til strøm

Senere er vindmøllen kun blevet mere og mere udviklet til dem, vi kender i dag. De er mere effektive og målet er at producere strøm.

I sidste del af 1800-tallet begynder fysikere at arbejde på ideen om, at vindmøllernes kraft kunne bruges til at lave strøm af. I Danmark er det den danske fysiker Poul La Cour, der bygger den første strømproducerende vindmølle i 1891.

Få din egen vindmølle

Du kan også få det, man kalder en husstandsvindmølle, der producerer strøm udelukkende til din husstand på samme måde som et solcelleanlæg. Det kan i længden spare dig for elregninger, når du kan udnytte den energi, der suser rundt over dit hjem.

Danmark er førende indenfor vindmøller i dag

I dag er Danmark nogle af de lande, der er foran, når det kommer til at udvikle ikke kun vindmøller, men også hele vindmølleparker både på land og ude i havet. Her kan de producere store mængder strøm, der kan komme ud af stikkontakterne ikke kun i Danmark, men med alle de lande, hvor Danmark forhandler sin strøm med.

Strømmen produceret forhandles på en børs i Europa, hvor flere lande sælger deres strøm til hinanden. Det betyder, at energien fra vindmøllerne ikke går til spilde, men derimod bliver udnyttet enten af dig selv eller andre i Europa, der er med i ordningen om at dele strøm.

Problematikker ved vindkraft

En særlig ting ved strøm produceret med vindkraft er, at det ikke er muligt endnu at ”gemme” den strøm. Vindmøllerne kræver også at der er vind, før de overhovedet går i gang med at producere strøm. Derfor skal vindmøller suppleres af andre typer af energi, så længe vi ikke er i stand til at gemme det i større omfang da battierier til megabrug er dyre.