Vand har et potentiale for at lave energi. Når det ligger stille har det potentiel energi, der kan udnyttes ved at sætte det i bevægelse.

vand energi

Bevægelsesenergi kalder man også for kinetisk energi, og det er det, vand kan generere. Vand kan generere elektricitet, der er både miljøvenligt og bæredygtigt, fordi det udnytter de naturlige ressourcer på en vedvarende måde.

Når vandet bruser i elve, ned af bjerge eller bliver dæmmet op, kan energien udnyttes i vandet på vandkraftværker, så du kan få elektricitet i dine strømkontakter.

Vandkraft i Danmark

I Danmark har vi udnyttet vandkraften siden middelalderen, hvor vandmøllen var i brug. Vandmøllen var konstrueret, så vandet løb nedad med fart på, så det kunne drive et hjul i vandet rundt. Når hjulet blev roteret af vandet, kunne det drive en møllesten inde i møllen, der kværnede korn til mel.

I løbet af 1700-tallet bliver vandkraft også integreret i industrien, men dampmaskinen og efterfølgende elektriciteten overtog med tiden trækkraften.

Vandkraftværker bliver nødvendigt i krigstid

Under 1. verdenskrig bliver det besværligt at skaffe tilstrækkeligt med olie til kraftværkerne, og kulpriserne steg. Derfor bliver der rundt om i landet bygget en række vandkraftværker, der kan supplere den danske befolkning med el under de nye omstændigheder.

I Danmark er det største vandkraftværk Tangeværket, der har været i brug siden 1921. Måden værket fungerer på, er ved at Gudenåen er dæmmet op, så Tange Sø blev et vandreservoir.

Kraftværket har tre turbiner, og de producerer stadig 11 millioner kWh på værket. Dog rækker det i dag kun til at dække behovet hos 3000 husstande.

Sådan fungerer et vandkraftværk

Vandkraftværkerne er lavet, så de har nogle store turbiner, hvor vandet bliver ledt igennem med en voldsom kraft. Vandet får turbinerne til at køre, der kan producere elektricitet med en generator.

Før vandet kan udnyttes til at producere energi, skal det være i bevægelse, så det kan drive turbinerne. Det kan man gøre på forskellige måder ved at dæmme vandet op eller udnytte energien i vand, der allerede er i bevægelse som elve og bølger.

Vandkraft som bæredygtigt alternativ

I verden står vandkraft for 7% af energiproduktionen, mens det i Danmark er under 1%. Det skyldes i høj grad, at vi ikke i Danmark er gearet til vandkraftværker som nogle af vores nabolande.

I Norge bliver stort set al energi produceret ved hjælp af vandkraft. Til forskel fra Danmark har vores nabolande Norge og Sverige elve og bjerge, der sætter store vandmasser i bevægelse på naturlig vis. Derfor giver det andre muligheder for at udnytte energien i vandkraften.

Fordelen ved vandkraft

Fordelen ved vandkraft modsat vind- og solkraft er, at vi ikke på samme måde er afhængige af, hvorvidt det blæser, eller solen skinner. I stedet kan vandkraften kontinuerligt producere energi, der bliver til strøm i stikkontakter i både Danmark og resten af verden.

Hvis vandet er dæmmet op, har man mulighed for at få produceret energi, når der er behov for det, i stedet for at vente på at naturen giver de rigtige betingelser.