Har du modtaget en elregning, har du sikkert set, at du udover elektriciteten også betaler en PSO-afgift. PSO-afgiften er en tarif, som alle forbrugere betaler over deres elregning.

PSO er en forkortelse for Public Service Obligations, og det er derfor en offentlig serviceforpligtelse. Det indbefatter blandt andet omkostninger, som Energistyrelsen for samfundets skyld afholder. Det er blandt andet omkostninger til forskning i vedvarende energi, som pengene er gået til.

PSO-afgiftens historie

PSO-afgiften blev indført af Folketinget i 19998, hvor man også samtidigt liberaliserede energimarkedet. Afgiftens formål var at dække de omkostninger, der ville være til udviklingen af ny teknologi, der ikke kunne klare sig på markedet uden tilskud.

Særligt blev det tiltænkt de vedvarende energikilder, der blev arbejdet mod at erstatte med de gamle fossile metoder til produktion af strøm.

I 2005 fik PSO-afgiften en fornyelse, og siden 2016 har der været en politisk aftale, hvor PSO-afgiften bliver afskaffet til 1. januar 2022.

Hvad indebærer PSO-afgiften?

I Lov om Elforsyning er det angivet, hvad PSO-afgiften blandt andet skal gå til:

  • Tilskud til vedvarende energi som vindmøller
  • Tilskud til decentral kraftvarmeproduktion
  • Forskning og udvikling i bæredygtig energi
  • Øvrige omkostninger

Langt den største del af PSO-afgiften går til tilskud til vedvarende energi, hvilket også var hovedformålet i sin tid udover at dække andre omkostninger for Energistyrelsen.

For fremtiden vil PSO-afgiften dog være udfaset fra 2022, hvor det ikke længere vil være over din elregning, du betaler for det arbejde, som Energistyrelsen ligger.

Den aktuelle PSO-afgift

PSO-afgiften er blevet fastsat af Energistyrelsen forud for hvert kvartal. Derfor har PSO-afgiften også ændret sig fra kvartal til kvartal afhængigt af de varierende markedspriser på el.

En høj forventet markedspris på el har resulteret i en lavere PSO-afgift og omvendt de gange, hvor en lavere markedspris er forventet. Det er så forbrugerne ikke oplever store udsving i den samlede elregning inklusiv PSO-afgiften.

Dog vil du for fremtiden ikke opleve, at PSO-afgift længere vil være en del af din elregning efter 1. januar 2022. Derefter er udgifterne til Energistyrelsen indberegnet som en del af Finansloven 2022, så de ikke længere vil fremgå af din elregning, men blive betalt over din skat.