Når du skal bruge strøm, tager du sikkert som rigtig mange andre danskere for givet, at den strømmer lystigt ud af alle stikkontakter i hjemmet. Det er din gruppetavle, også kaldet eltavlen, der sørger for, at strømmen kommer ind i din elinstallation og fordeles, så du kan få glæde af den. Gruppetavlen er derfor et vigtigt element i installationen, som du kan læse meget mere om her.

Gruppetavlen er elektricitetens vej ind i din bolig

Elektriciteten kommer ind i hjemmet via din gruppetavle. Forsyningen fra el-nettet sendes gennem gruppetavlen, der fungerer som knudepunkt for fordelingen af strøm i boligen. Det er derfor en meget vigtig del af din elinstallation, der både sikrer dig strøm og beskytter dig mod den.

Gruppetavlen består af en række komponenter, hvor gruppeafbrydere med sikringer eller automatsikringer er noget af det vigtigste.

Gruppeafbrydere og sikringer

Gruppeafbryderen er sikringer, der skal beskytte din installation mod overbelastning. Der findes flere gruppeafbrydere i én gruppetavle, og antallet afhænger af hvor en stor installation, der er tale om. Hver afbryder dækker et vist antal lamper eller bestemte el-apparater.

Hvis en af grupperne i gruppetavlen bliver overbelastet, så slår sikringen fra for at beskytte dig og din bolig mod brandfare.

I dag anvendes der oftere automatsikringer fremfor de klassiske smeltesikringer. De klassiske smeltesikringer kan springe, hvorefter de skal udskiftes.

Automatsikringer skal ikke skiftes ud, men kan blot slås til igen, når fejlen i installationen er undersøgt. Derfor bruges de oftere, så du slipper for at skulle have ekstra sikringer liggende på lager.

HPFI relæet i din gruppetavle beskytter dig og dine kære

Du skal have en fejlstrømsafbryder i din gruppetavle, så du kan føle dig tryg ved din installation. I dag er de fleste fejlstrømafbrydere et HPFI relæ, der også er lovpligtigt i nye installationer.

HPFI relæet er indbygget i din gruppetavle, og det sørger for at beskytte husstandens levende væsener mod stød. Relæet slår nemlig elektriciteten fra, hvis der opstår en fejl i systemet.

HPFI er en forkortelse for ”højfølsom, pulserende fejl strøm”. Relæet er installeret i selve gruppetavlen, hvor den måler den elektricitet, der løber ind og ud af elinstallationen.

Hvis strømmen, der kommer ind, svarer til den strøm, der løber ud af installationen igen, så fungerer det optimalt.

Er der derimod forskel på strømmen ind og ud af installationen, er der en fejl et sted. Derfor slår HPFI relæet fra, når det registrerer en forskel.

Undgå stød fra dine elektriske apparater

Det er meget vigtigt, at der er et beskyttende HPFI relæ i din gruppetavle. Relæet vil slå fra, hvis det registrerer, at der er problemer med strømmen.

Hvis der eksempelvis opstår en løs forbindelse i din vaskemaskine, så kan metaldelene blive strømførende. Sker dette, kan du få skrappe stød fra vaskemaskinen, hvis du berører den. Relæet slår strømmen fra, hvis der opstår problemer med eksempelvis din vaskemaskine, så du og andre i husstanden ikke risikerer at få stød.

Standard gruppetavler eller specialfremstillede udgaver?

Skal du bruge en ny gruppetavle, så kan du både få standardudgaver eller få specialfremstillet en gruppetavle med individuelle tilpassede løsninger. Det afhænger af dine behov og din bolig, hvad der er den bedste løsning.

Hvis du ønsker det, kan du få speciallavet gruppetavler som eksempelvis kan være forberedt til en elbillader eller med indbygget varmeberegner, flere HPFI-relæer eller hvad du ellers har brug for, at din gruppetavle kan. Det er selvfølgelig dyrere at vælge en specialfremstillet gruppetavle over en standardmodel, men det kan være nødvendigt for din installation.

Få en professionel til at vurdere, hvad der er den bedste løsning for dig og din bolig, så du får den mest optimale gruppetavle til dine behov.

Få professionel hjælp til gruppetavlen

Det er vigtigt, at gruppetavlen lever op til de gældende regler på området. Du bør derfor altid få professionel hjælp fra en autoriseret elinstallatør, når din gruppetavle skal efterses, skiftes ud eller flyttes. Det sikrer en lovlig og driftssikker elinstallation, der ikke udsætter dig selv og andre for fare.

En professionel autoriseret elinstallatør vil have helt tjek på lovgivningen og installationen, så du får en stabil og sikker elinstallation. Klik her for at se vores priser på el-tavler og tøv ikke med at kontakte os hvis du er i tvivl.