Hvor du måske ofte er stødt på ordene vind-, vand- og solenergi, er den geotermiske energi måske ikke så velkendt for dig.

geo termisk

Geotermisk energi er udvundet fra varme jordlag, der blive varmet op af jordens indre kerne. Det er derfor særligt i områder med stor geotermisk energi, man kan udnytte energien til at producere varme og strøm. Den geotermiske energi er en vedvarende energiform, og det er derfor et godt alternativ til de fossile brændstoffer og andre ikke-vedvarende energikilder.

Geotermisk energi i Danmark

Danmark ligger midt på en af de tektoniske plader, og derfor har vi begrænset med geotermisk aktivitet. Vi har ingen varme kilder, vulkaner eller jordskælv, der indikerer, at der er aktivitet under os.

Hvis du dog kigger på eksempelvis Island, så er de dækket af gejsere og varme kilder, så der er let adgang til den geotermiske energi.

I Danmark bliver den geotermiske energi udnyttet til at lave fjernvarme. Varmen fra jordens indre strømmer op mod overfladen, hvor det blandt andet varmer undergrunden op. Varmen kan udvindes i enten damp eller varmt vand, hvor man i Danmark i teorien kunne dække 1/3 af fjernvarmebehovet med geotermisk energi.

Hvis den geotermiske energi skal udnyttes, er der behov for et geotermisk kraftværk. I Danmark er der geotermiske kraftværker i Thisted, på Amager og Sønderborg.

Sådan fungerer et kraftværk til geotermisk energi

Når den geotermiske energi skal udnyttes, foregår det ved, at varmt vand pumpes op fra en boring ned til en dybde, hvor temperaturen er høj nok.

I Danmark skal der bores mellem 1 og 3 kilometer ned, for at vi kan få både varme nok, uden at de
geologiske lag bliver for hårde og derfor ikke leder vand.

Det varme vand bliver sendt igennem et anlæg med et kraftværk, hvor varmen udvindes til at lave fjernvarme. Det afkølede vand bliver sendt tilbage til det geologiske reservoir i god afstand fra, hvor det hentes op.

Andre steder i verden, hvor der er mere geotermisk aktivitet, vil man i højere grad kunne udnytte varmen, som man særligt gør på Island. På Island er langt størstedelen af energi og varme produceret ved hjælp af den vedvarende energikilde, der huserer under jorden.

Jordvarme er udnyttelse af geotermisk energi

Når vi bygger om eller nyt i Danmark, arbejder vi ofte på, at både varme og el skal komme fra bæredygtige kilder. Jordvarme er en måde, hvor du kan varme dit hjem op på med geotermisk energi, hvor det både sparer penge på elregningen og nedsætter udledningen af CO2.

Der er to måder, du kan få jordvarme på: den ene er med en underjordisk varmepumpe eller med en luft til vand varmepumpe.

En jordvarmepumpe består af en lang række rør lagt ud under jorden, der varmer vandet i rørene op. Den udnytter varmen fra jorden omkring dit hjem. En luft til vand varmepumpe er ikke gravet ned, men udnytter i stedet varmen i luften.

Husk tilladelserne

Det kræver en tilladelse fra den danske stat, hvis du vil udvikle, udforske og indvinde geotermisk energi. Det er Energistyrelsen, der har ansvaret for de geotermiske kraftanlæg, mens privatpersoner skal gå til kommunerne efter tilladelse til jordvarmeanlæg.

Husk derfor, at du skal have de rette tilladelser, hvis du vil udvinde den vedvarende geotermiske energi.