Når du uddanner dig til elektriker, så får du mulighed for enten at specialisere dig som elektriker 1 eller elektriker 2.

Elektriker 1 tager 4 år og 6 måneder, mens specialet elektriker 2 tager 5 år. Det skyldes, at du på elektriker 2 skal have et ekstra modul på hovedforløbet.

På begge specialer får du en grundlæggende viden om elektriske produkter, systemer og installationer samt det generelle arbejde med strøm.

Hvis du vælger specialet elektriker 2, får du ekstra viden om og erfaring med eksempelvis arbejdet med udvikling på det el-tekniske område, procesanlæg, kommunikationsnetværk og robotteknologi.