Har du stået en sommerdag ved Vesterhavet, har du sikkert også oplevet bølgernes og vandets enorme kraft, når de slår ind mod vandkanten. Havets bølger rummer en stor energi, som vi kan udnytte, når vi vil have vedvarende energikilder, der producerer elektricitet til vores hjem.

bølge

Bølgeenergi er en forholdsvis ny spiller, når det kommer til vedvarende energi. Derfor er det også en energiform, der stadig er under stor udvikling både i Danmark og andre steder i verden, hvor man arbejder på at udvikle anlæg, der kan udnytte bølgerne til fulde.

Hvordan udvindes bølgeenergi?

Når energien i bølgerne skal udnyttes, skal der laves særlige anlæg, der er placeret ude i havet. Anlæggene skal være meget solide og robuste for både at kunne modstå at stå i havet, men også kunne håndtere bølgernes store kraft.

Anlægget er én ting, men en anden er, hvordan man får overført energien fra bølgerne i anlægget, så det ender som elektricitet.

Forskellige metoder er under udvikling

Når bølgerne slår ind mod anlægget, bliver energien overført via forskellige metoder, der til sidst er koblet til en generator. Der er i dag fire metoder, der bliver forsket og udviklet på til at udnytte bølgernes energi:

  • Svingende vandsøjler
  • Flydesystemer
  • Møllesystemer
  • Opskylningsanlæg

Det kræver arbejde at udvikle anlæggene, men man mener, at det vil være muligt at dække 15% af det danske elforbrug, hvis vi har 150 bølgekraftanlæg fordelt over en strækning i Nordsøen.

En ulempe ved bølgekraftværkerne er, at de skal være i havet og derfor kan forstyrre det naturlige havmiljø. Det kan også påvirke fiskerne og søfart, når anlæggene er etableret.

Bølgekraftværker i Danmark

I Danmark har vi en af verdens længste kyststrækninger i forhold til vores lands størrelse, og derfor arbejdes der også på at udvinde energien i bølgerne. Vi har endnu ikke lavet deciderede kraftværker, der producerer strøm med bølgekraft, men vi har en række projekter, der demonstrer bølgekraften og udvikler testanlæg.

Da bølgeenergi stadig udforskes, blev der i 2011 etableret Partnerskabet for bølgekraft, der udarbejdede en strategi for mulighederne for udvikling af bølgekraft i Danmark. Partnerskabet for bølgekraft har en forventning om, at vi med en målrettet indsats kan udvikle bølgeenergien, hvor den har potentiale til at dække en stor del af det danske energiforbrug.

Fordelen ved bølgeenergi

Fordelen ved bølgeenergi modsat vindkraft og solkraft er, at det ikke kræver store bølger og høj vind, før bølgerne stadig producerer energi. Bølger vil derimod kontinuerligt rulle ind og fastholde en mere jævn produktion af strøm.

I Danmark er det særligt fordelagtigt at kigge på bølgeenergi som en vedvarende energiform fremfor vandkraftværker, da vi ikke har samme muligheder for at udnytte vandets kræfter, som de eksempelvis kan i Norge. I stedet har vi havet og bølgerne, der kan bruges i kampen for at finde vedvarende energikilder, der ikke koster miljøet samme udgifter som de fossile metoder.

Hvor man har været lidt afventende i Danmark og fokuseret særligt på vindmøller og vindkraft, er bølgekraft stadig forholdsvis uudforsket. Hvis vi skal følge med udviklingen, mener både erhvervsfolk og forskere, at vi skal sætte ind i at udvikle på bølgekraftværkerne, der har lige så stort potentiale som vindkraften.