Elektriske installationer kan være farlige, hvis de ikke er beskyttede. Installationer skal garderes med både en Beskyttelse mod Direkte Berøring og Beskyttelses mod Indirekte Berøring ifølge Bekendtgørelse 1082 og DS60364.

BIB er en forkortelse for Beskyttelse imod Indirekte Berøring, der er beskyttelse mod udsatte dele i installationen, der kan give stød ved fejl. Stød kan nemlig både skade mennesker og husdyr og i værste fald være livsfarlige.