Den har måske skiftet navn, men det betyder ikke, at den har ændret funktion. Et RCD-relæ er en fejlstrømafbryder, der er lovpligtig i de fleste ejendomme med elektriske installationer. Tidligere blev betegnelserne HFI og HPFI ofte brugt i Danmark, men nu har fejlstrømafbryderen officielt skiftet navn til RCD.

Her kan du læse mere om, hvorfor HFI/HPFI har skiftet navn til RCD, og hvad en RCD i virkeligheden er for en størrelse.

rcd

Hvad er en HPFI, RCD og fejlstrømsafbryder?

En fejlstrømsafbryder er nødbremsen, hvis der skulle ske fejl i din elinstallation. Derfor er den afgørende for at beskytte dig og andre levende væsener i din husstand mod ubehagelige stød.

Fejlstrømafbryderen har tidligere haft betegnelsen HFI eller HPFI på dansk, selvom der på de fleste afbrydere står RCD eller RCCB. Det skyldes, at RCD og RCCB er de internationale betegnelser, der derfor er mere udbredte.

Betegnelsen RCD bliver brugt i installationsstandarderne, og det er siden 2019 den gældende betegnelse for fejlstrømsafbrydere. Det er derfor lettere at kommunikere i en stadig mere international verden, nu betegnelserne er ensrettede for alle.

RCD er som HPFI en forkortelse, hvor RCD står for Residual Current Device, og i princippet er det kun betegnelsen, der har ændret sig. Fejlstrømafbryderen kan stadig det samme, som den altid har kunne: beskytte dig og din husstand mod fejlstrøm.

Sådan måler en RCD, om der er fejl i installationen

Hvis der sker en fejl i installationen, vil fejlstrømafbryderen registrere fejlen og slukke for strømmen.

En RCD eller fejlstrømsafbryder måler den strøm, der kommer ind i installationen og den strøm, der kommer ud igen. Hvis der ikke er fejl i installationen, så vil strømmen ind og ud af installationen være ens, så summen er 0.

Der kan være opstået fejl, afledninger, lækstrøm eller andet, der giver reststrøm i installationen. Hvis der opstår reststrøm, hvor der løber strøm til jord og derfor i beskyttelseslederen, så er der ubalance i målingerne foretaget af RCD’en. Der kommer ikke samme mængde strøm retur, efter det har været igennem installationen, hvorfor det registreres som en fejl, og fejlstrømsafbryderen slår fra.

Fejlstrømsafbrydere er skabt til at koble fra, så snart reststrømmen i installationen overskrider 30 mA.

RCD står sjældent alene

Betegnelsen RCD står ofte ikke alene, for der følger som regel en angivelse af både type og mærkeudløsestrømmen. Derfor kan en fejlstrømsafbryder være enten type AC, A eller B 30 mA.

Bogstaverne kombineret med RCD er med til at forklare, hvad de forskellige RCD’er rent faktisk kan måle, når de fungerer som fejlstrømsafbryder i dit hjem:

  • AC RCD kan kun detektere a.c.-reststrøm og er identisk med en FI/HFI afbryder
  • A RCD kan både detektere a.c.- og pulserende d.c.-reststrøm og er identisk med en PFI/HPFI- afbryder
  • B RCD kan både detektere a.c.-, pulserende d.c.- og ren d.c.-reststrøm

Der er derfor stor forskel på, hvad en RCD kan måle alt efter, hvilken type du har i din elinstallation.

Skal du bruge en RCD’er, der kan detektere a.c. og pulserende d.c. samt d.c.-reststrømme op til 6 mA, så er det fint med en type A. Skal din RCD kunne detektere d.c.-reststrømme over 6 mA, så skal du bruge en B-afbryder.

RCD type AC er en ældre udgave af fejlstrømafbryderen, der ikke kan registrere fejl i apparater med indbygget elektronik, som medfører pulserende fejlstrøm. Denne type RCD må ikke længere bruges i nye boliginstallationer.

Krav om RCD i din elinstallation

I dag er der krav om, at der skal være mindst 2 RCD’er pr. installation. Det er for at sikre, at hele eltavlen ikke står uden spænding, hvis RCD’en kobler fra grundet en fejl.

Det er ikke lovpligtigt at opdatere din eksisterende tavle, men skal den flyttes eller udskiftes, så gælder de nye regler på området. Derfor skal du have 2 RCD’er installeret i din nye installation, og det skal en professionel tage sig af.

Det er nemlig lovpligtigt, at det er en autoriseret installatør, der varetager udskiftning af eltavlen, så du kan være helt tryg ved din elinstallation.