I forbindelse med kundebesøg er vi hos Roskilde Fjordens El flere gange stødt på adskillige
spørgsmål omkring summationsmålere. Er de nødvendige? i så fald hvorfor? vil det være
smart at anskaffe sig en? – og naturligvis prisen herom.

Er du i tvivl om, du har brug for en summationsmåler, så læs med her
I det følgende vil vi forsøge at besvare og opklare de mest gængse spørgsmål vedrørende
elmålere og om muligt komme med vores anbefaling om emnet.

Hvorfor summationsmåler kontra fasemåler

Tilbage i 2016 kom det frem, at omtrent halvdelen af solcelleejere i Danmark have elmålere
tilknyttet deres anlæg, som gav misvisende resultater. Dette gjorde, at ejere med disse
elmålere, også omtalt som fasemålere, pludselig opdagede at de pga den forkerte slags
måler havde modtaget en ukorrekt beregning af deres solcellers forbrug og produktion.
Konsekvensen heraf betød, at ejerne ikke fik det samme udbytte af deres anlæg som ejere
med summationsmåler, og dette skabte stort postyr mellem samtlige solcelleejere og mange
følte sig ført bag lyset af både producenter og netselskaber.
Endeligt kom en bekendtgørelse fra Energistyrelsen, hvor det blev fastslået, at alle nye
solcelleejere fremover skal have en elmåler af typen summationsmåler.

Hvad er en summationsmåler

For at kunne forstå forskellen på en fasemåler og en summationsmåler, er det nødvendigt at
kende til begges funktioner. Et hus er typisk opdelt i 3 faser, hvoraf hver fase registrerer en
en forskellig mængde forbrug af strøm og produktion. Problemet opstår idet, at fasemåleren
kan opfange forbrug af strøm i én fase på samme tid, som en anden fase registrerer
produktion. Og idet at forbrug og produktion ikke omregnes til samme pris, kan det altså
betyde, at ejeren af solcelleanlægget ikke vil få sit fulde udbytte af egenproduktionen, og i
værste fald taber penge pga forkert måling.
Til forskel fra fasemåleren, som kun sender strøm fra én enkelt fase ad gangen, beregner en
summationsmåler summen af de tre faser. Det endelige forbrug og salg beregnes derfor
mere korrekt, og evt overskydende produktion går ikke bare tabt, men kan sælges tilbage til
elnettet. Den store forskel på de to målere ligger altså i, hvor meget strøm der kan sælges
tilbage, og derfor kan det udgøre en betydelig forskel i kroner og ører, når man
sammenligner tallene endeligt.

Sådan kan du tjekke, om du har et ældre èt fase måler eller en summationsmåler:

Er du i tvivl om din husstands måler er en fasemåler eller summationsmåler, kan du kontakte
dit netselskab, som bør vide besked. Nogle hjemmesider tilbyder en service, hvor du blot
indtaster din adresse og herefter oplyses det, hvilken elleverandør du er tilknyttet. Derefter
bør du ud fra blot at se på måleren kunne finde de vigtigste informationer og opklare om
denne er en summationsmåler.
På de mest gængse målere viser tal eller farver let din målertype, men det er værd at
bemærke, at målertypen gerne står skrevet forskellige steder på boksen alt efter model/
selskab.
En måler med tallet 011, 012 eller 013 sidst i serienummeret vil betyde, at denne er en
summationsmåler.
En måler i et Cerius område vil typisk have en blå firkant, hvis denne er en
summationsmåler og har den ikke, må det formodes at være en fasemåler.
Hvis målernummeret består af en række tal med 46xxxxx eller 48xxxxx forrest, vil det
betyde, at du har en summationsmåler.
Har måleren E350, E450 G3, E360 eller E570 i højre hjørne, har du
en summationsmåler.
Er din måler fra Konstant, skal du blot indtaste dit målernr, og herefter vil du hurtigt få svar
på om din måler er en summationsmåler.

Hvad koster en summationsmåler og tilslutning

Har dit solcelleanlæg en klassisk fasemåler, kan du anmode din elektriker om at udskifte din
fasemåler til en summationsmåler. Desuden kan de som allerede har erhvervet sig solceller
kræve at få udskiftet deres fasemåler til en summationsmåler af netselskabet.
Udgiften for den nye måler betales af af netselskabet, hvorimod selve udskiftningen af
måleren skal betales af solcelleejeren.

Vil du som solcelleejer sikre dig at få det fulde udbytte af dit anlæg, bør du altså få installeret
summationsmåler, hvis ikke du allerede har det