Når du køber eller sælger hus, er der en række dokumenter og rapporter, der skal være styr på. De fleste kender til tilstandsrapporten og gennemgår den grundigt for, om K3’erne gemmer sig.

Du må dog endelig ikke glemme rapporten fra el-eftersynet, selvom den ofte overses i processen.

Et el-eftersyn er din sikkerhed for, at der er styr på installationen og el-sikkerheden i bygningen. Det bliver kun mere og mere relevant, jo flere elektriske apparater og gadgets vi omgiver os med.

el

Husk el-eftersynet ved køb og salg

I dag er det obligatorisk at få lavet et el-eftersyn, hvis der skal laves en ejerskifteforsikring, når et hus sælges. Tidligere var det kun nødvendigt at have en tilstandsrapport udført af en byggesagkyndig. Der er dog en tendens til, at de fleste går direkte i kødet på tilstandsrapporten, mens rapporten over el-eftersynet ligger nederst i bunken.

Det er en fejl, for el-sikkerhed bør være en vigtig prioritet, før du flytter ind. Målet med el-eftersynet er, at der skal være bedre el-sikkerhed i alle hjem, og at eventuelle fejl bliver fanget, før det går galt. Det er særligt vigtigt, hvis der er lavet ulovligt el-arbejde i huset. Sælger ved ikke nødvendigvis, hvad tidligere ejere har lavet på installation, og derfor skal der et eftersyn til (kilde: Sikkerhedsstyrelsen).

El-eftersynet er din sikkerhed

El-eftersynet er din sikkerhed for, at hele elinstallation er lovlig og lavet af en autoriseret installatør som fra os hos Fjordens El. Under el-eftersynet vil en autoriseret installatør gennemgå hele husets installation for fejl og mangler. Risikoen ved ikke at få lavet et el-eftersyn er, at boligen kan have farlige eller ulovlige dele af installationen, der kan lede til stød eller brand.

I 2011 var 786 brande forårsaget af fejl i elinstallationer (kilde: Beredskabsstyrelsen). Stød kan også sagtens være ganske ufarligt, men det kan også i værste fald give hjertestop. Derfor bør der være 100% tjek på installationen, når du flytter i nyt. Du skal have lavet og grundigt tjekke el-eftersynet, så du kan få udbedret eventuelle fejl i installation. El-eftersynet blev obligatorisk i 2012, men fejl i elinstallationer er stadig en kilde til flere brande opstår i private hjem. Derfor bør el-eftersynet og din el-sikkerhed være vigtig under huskøb og -salg.

Hvordan sikrer jeg mit hus lever op til kravene?

Hvis du skal sælge et hus, skal du selv sørge for el-eftersynet. Du skal selvfølgelig kontakte en autoriseret installatør, der kan gennemgå installationen og udarbejde en rapport. Installatøren skal være tilmeldt ordningen for el-eftersyn, der administreres af Sikkerhedsstyrelsen. Vi har samlet 5 ting, du bør være opmærksom på, hvis du vil have helt tjek på, at elinstallationen er tiptop (kilde: EBAS).

  • Fejlstrømsafbryderen HPFI-anlægget skal fungere og tjekkes årligt.
  • Halogenspots skal være lavet korrekt og ikke sidde for tæt på isolering.
  • Sænkede lofter skal være udført korrekt, så de ikke forårsager brand.
  • Elinstallationer skal være lavet rigtigt.
  • Jordledning skal være tilgængelig og udført korrekt.

Hos Fjordens El kommer vi gerne ud og gennemgår og fikser de problemer, der måtte være i dit hjem. Det er både sikkert og bedst, om du skal bo der selv eller vil sælge. Vi har autoriseret personale, der kender til lovgivningen og ved, hvordan udfordringer kan løses bedst muligt.