I en tid hvor regeringen og generelt mange medier har stort fokus på en grøn
omstilling og energibesparende tiltag, bliver der ofte talt om
energioptimerende løsninger.

Måske er du før stødt på ordet energioptimering, og udtrykket betyder egentlig helt
enkelt, at du kan lave nogle optimeringer på dit hjem eller din virksomhed, som gør
at du kan opnå økonomiske besparelser og gøre noget godt for miljøet.

Med en gennemtænkt energioptimering kan du blandt andet opnå en mindre
varmeregning, mindre CO2-udledning, et bedre indeklima og en styrket grøn profil fx
i forbindelse med din virksomhed.

Det mest afgørende ved energioptimering handler om at sænke det nuværende
energiforbrug i boligen/virksomheden, og dette kan forholdsvis let klares med
forskellige tilføjelser eller ændringer.

Først skal det nævnes, at den største omstilling og besparelse oftest vil være at
finde i optimeringen af et ældre hus, da byggematerialer og muligheder er kommet
langt siden da. Dog kan der også ved nyere byggeri være behov for at tænke i andre
løsninger, hvis boligen er bygget på en sådan måde, at der fx sker et stort
varmespild.

Er du interesseret i at sænke energiforbruget i din bolig eller virksomhed, er
her et par nogle råd til, hvordan du kan opnå en energioptimering:

En af de hurtigste måder til at energioptimere en bolig er ved at kigge på boligens
isolering. Er du i tvivl om hvorvidt dit hjem eller virksomhed er isoleret tilstrækkeligt,
er det muligt at betale sig til at få udarbejdet en energirapport, som viser, hvor der er
behov for forbedring eller efterisolering.
Det er desuden også muligt at få foretaget en termografisk undersøgelse/ tryktest,
som kan vise, hvor der evt er utætheder og træk, hvilket er essentielt for at undgå en
unødvendig varmeregning.
En efterisolering kan ikke bare forbedre indeklimaet, men samtidigt sænke
varmeregningen væsentligt. Gennem årene er materialer til isolering blevet langt
bedre, lettere at anvende og muligheder er mange. Der findes både
hulmursisolering, facadeisolering, simpel tætning med fuge, og du kan i øvrigt også
skifte boligens vinduer ud til mere den energieffektive slags.

Når det så er gjort og er på plads, vil det være oplagt at kigge på optimering af andre
dele af boligen, som i forlængelse også har en betydning, når man taler om
energioptimering.

Optimering ved energivenlige lyskilder

En boligs belysning og generelt i valget af lyskilder, er et af de områder som kan
have den største betydning på elforbruget. Hører du til typen, der stadig sværger til
lyskilder som halogen og glødepærer i hjemmet, må det anbefales at du skifter dem
til LED belysning i stedet.
Lyskilder med LED bruger mærkbart mindre strøm, holder længere og har en langt
længere levetid opgjort i timer.
En LED pære har et langt lavere elforbrug end glødepærer og halogen, derfor kan
du ved at overgå til LED belysning forvente en enorm besparelse på sigt. Ligeledes
forvente, at nogle LED pærer vil holde i årevis.

I de rum hvor flest typisk vil opholde sig i boligen, er der i danske hjem mange, som
vælger spots som belysning til rummet. I det tilfælde vil LED spots fremfor
halogenpærer være at foretrække, da du her har mulighed for en stor mængde
lyskilder til at oplyse rummet for alle, uden et betydeligt større strømforbrug.
Samtidigt vil det ikke være nødvendigt at skulle udskifte LED pærer i dine spots nær
så ofte grundet LED pærens normalt lange levetid. .

Har du hårdehvidevarer af ældre dato, kan det betale sig at gå disse efter og skifte
ud til mere energivenlige alternativer, som igen bidrager til et mindre forbrug.
Derudover vil det altid kunne anbefales at undlade at have elektronik tilsluttet eller
stående på standby funktion, og istedet vælge at have timer/tænd sluk funktioner
hvor det er muligt i boligen, så strømmen kun bruges, når der er reelt brug for det.

I forhold til at skabe energioptimering både inde i boligen og omkring, vil det være
gavnligt at se på de udendørs lyskilder, som også øger strømforbruget.
Er du vant til at have udendørslamper på boligens facade, kan det være en ide at
skifte ud til lyskilder med sensorer, som kun tænder, når nogen ankommer og der er
behov for lys.

I vinterperioden kan du have fokus på kun at anvende LED lyskæder og at opsætte
timerfunktion på samtlige for at minimere forbruget og elregningen.

Og endeligt er der, i takt med udviklingen og efterspørgslen, kommet flere typer af
solceller og solfangere, som i høj grad både kan bidrage til en mindre elregning og
en stor forskel for miljøet. Et solcelleanlæg kan energioptimere ved at producere
strøm til opvarmning af hjemmet og dermed har man både en løsning, som mindsker
elregningen og som skåner miljøet.

Optimering af varmeforsyningen

Danskerne har for alvor fået øjnene op for nye måder at optimere deres
varmeforsyning efter energikrisens stignende regninger og folk har fået større
opmærksomhed på området. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at se på om din
nuværende varmeforsyning er den bedste løsning til din bolig.
Har din bolig fx gulvvarme eller radiatorer, kan du forsyne dem med SMARTtermostater, som kan regulere temperaturen, hvis det er nødvendigt at sænke
forbruget eller blot at holde øje med det.

I takt med et ønske om at gøre Danmarks energiforbrug grønnere, har elektriske
varmekilder fået øget opmærksomhed. Flere er blevet nysgerrige på bæredygtig
varmeforsyning og både fjernvarme og varmepumper har vundet større indpas på
markedet. Der bliver kontinuerligt udviklet bedre produkter og idag er både funktion,
design og miljøbelastning også medtænkt.

Uanset hvor du vælger at sætte ind på din energioptimering, giver det mening at
tænke langsigtet. En ny varmeforsyning kilde kan være en større udgift, men
samtidigt rentabel i det lange løb.

Anbefalingen herfra er at sørge for løsninger, der ikke kun har en effekt lige nu og
hér. Dertil at vælge en løsning som er uden enorme driftsomkostninger, og som også
vil kunne sikre dig en økonomisk fordel i fremtiden