Erhverv

Vi har mange faste små og store erhvervskunder samt en del forsikringsselskaber, der bruger os fast i forbindelse servicering, vedligeholdelse og ændring af deres el installationer. Flere af vores erhverskunder ejer en eller flere udlejningsejendomme. Her løser vi alle former for el-opgaver i forbindelse med driften af disse ejendomme. Opgaverne er typisk akut opstået fejl i en installation, eller løbende vedligeholdelse som f.eks. udskiftning af armaturer, lysrør og starter i belysningsarmaturerne. Det kan også være planlagte opgaver i forbindelse med en ny lejer der flytter ind. Her skal lejemålet ændres, så det passer til det formål den nye lejer har, nogle gange skal lejemålene opdeles med separat el-måler, gruppetavle o.s.v.

Ejendomsservice for erhverv

Vi har 3 ejendomsselskaber i Roskilde med ca. 450 lejligheder samt et ejendomsselskab i Lynge, som vi har serviceret siden 2006. Her løser vi alle former for el-opgaver på fællesinstallationerne. Det drejer sig om lys i opgange/svalegange og kældre,dørtelefoner, rep. af ventilationsanlæg, pumper, varmecentraler, samt udskiftning af el-tavler m.m. Når en af lejlighederne skifter ejer/lejer, gennemgår vi lejligheden og udarbejder en rapport, så der er sikkerhed for at installationen er i orden og lovlig, når den nye ejer/lejer flytter ind.

Erhverv service i forbindelse med forsikrings sager

Vi løser mange forsikrings opgaver typisk i forbindelse med ejerskifte forsikringer. Desværre findes der rigtig mange ulovlige elinstallationer, disse opdages typisk når en bolig skifter ejer. Som regel laver vi et el-tjek for at få overblik over opgavens omfang, og efterfølgende aftaler vi en pris for opgavens udførelse.

(C) Roskilde Fjordens ElElektriker til erhverv